IAA motors

Official representative of IAA in Armenia

Insurance Auto Auction (IAA)-ը Հյուսիսային Աﬔրիկայի ավտոﬔքենաների խոշորագույն աճուրդային ընկերություններից ﬔկն է, որը կապում է տրանսպորտային ﬕջոցների վաճառողներին և գնորդներին: Ընկերությունը հիﬓադրվել է 1982 թ.-ին՝ ընդաﬔնը 5 լոկացիայով: Տասնամյակների ընթացքում լոկացիաներն ավելացել են՝ տարածվելով ԱՄՆ բոլոր 50 նահանգներում: IAA-ը մասնագիտացված է ապահովագրական, ավտովարձույթով զբաղվող, ֆինանսական, բարեգործական և բազմաթիվ այլ ընկերություններին պատկանող փոխադրաﬕջոցների վաճառքով:

see more

TERMS & CONDITIONS

car

Ավտոﬔքենայի ընտրություն

Անհատական մոտեցում ﬔր փորձառու մասնագետների կողﬕց ﬔքենաների ընտրության , գնագոյացման հաշվարկի և այլ ծախսերի վերաբերյալ

car

Դեպոզիտի վճարում

Նախատեսված աճուրդի գնի 15%-ի չափով, բայց ոչ պակաս քան 500000 դրամ։ Դեպոզիտը ենթակա է վերադաձի ﬕնչև ﬔքենայի գնելը։

car

Մեքենայի պատմություն

Նախքան աճուրդի մասնակցելը Ձեր ﬔնեջերը կստուգի նախընտրած ﬔքենայի պատմությունը (autocheck , carfax)

car

Աճուրդի մասնակցություն

Ձեր ներկայությամբ կամ օնլայն տարբերակով մասնակցում ենք աճուրդին և գնում ﬔքենան պլանավորված գնով

car

Պայմանագրի կնքում

Որտեղ ամրագրվում է ﬔքենայի վերջնական արժեքը ՀՀում, վճարման 3 փուլերը, կողﬔրի իրավունքներն ու պարտականությունները

car

Inland transportation

Մեքենան աճուրդից տեղափոխվում է համապատասխան նավահանգիստ, հասնելուն պես տրամադրվում են ավտոﬔքենայի հավելյալ լուսանկարներ

car

Insurance

Նավահանգստի նկարների հիման վրա կատարվում է տեղափոխման ապահովագրություն տեղական առաջատար ապահովագրական ընկերությունների ﬕջոցով

car

Sea freight

Ավտոﬔքենան բեռնվում է կոնտեյների ﬔջ, որի հատուկ համարի օգնությամբ կարող եք հետևել Ձեր գույքի տեղաշարժին

car

Customs clearance

Մեր մասնագետների ներկայությամբ ﬔքենան բեռնաթափվում է կոնտեյներից և մաքսազերծվում է ﬔր բրոքերական կազմակերպության ﬕջոցով

car

Հանձնում

Արդեն մաքսազերծված ﬔքենան հանձնվում է Ձեզ առուվաճառքի պայմանագրի հիման վրա

 

car

iaaimotors

 Join our Telegram channel

car

iaaimotors

Join our Viber channel

ORDER A CALL
Car Price
Auction
Select Location
Age
Fuel Type
Engine, cm³
Vehicle Type