Insurance Auto Auction (IAA)-ը Հյուսիսային Աﬔրիկայի ավտոﬔքենաների խոշորագույն աճուրդային ընկերություններից ﬔկն է, որը կապում է տրանսպորտային ﬕջոցների վաճառողներին և գնորդներին: Ընկերությունը հիﬓադրվել է 1982թ.-ին՝ ընդաﬔնը 5 լոկացիայով: Տասնամյակների ընթացքում լոկացիաներն ավելացել են՝ տարածվելով ԱՄՆ բոլոր 50 նահանգներում:


 

IAA-ը մասնագիտացված է ապահովագրական, ավտովարձույթով զբաղվող, ֆինանսական, բարեգործական և բազմաթիվ այլ ընկերություններին պատկանող փոխադրաﬕջոցների վաճառքով:


 

Տեղական շուկայում կարող եք գտնել վաճառքի համար նախատեսված ավտոﬔքենաներ, սակայն դուք սահմանափակված եք ընտրության ﬔջ։ IAA ավտոաճուրդներում ներկայացված ﬔքենաների ցանկը թարմացվում է աﬔն օր։


 

IAA կորպորացիան IAA Motors-ի հետ համատեղ, սպառողին ընձեռում են հնարավորություն օգտվելու IAA աճուրդի իրական առավելություններից։ IAA-ը ԱՄՆ աճուրդներում աﬔն տարի վաճառում է ավելի քան 2,5 ﬕլիոն ավտոﬔքենա: Մեզ հետ սպառողը ﬔքենա գնելիս ունի ընտրության լայն հնարավորություններ և կգտնի հենց իր ավտոﬔքենան:


 

IAA motors-ը հիﬓադրվել է 2003 թվականին Վրաստանում, այնուհետև Հայաստանում և Ուկրաինայում։ Ընկերության վերապատրաստված և փորձառու մասնագետները կօգնեն Ձեզ գտնել ճիշտ ﬔքենա, ճիշտ գնով, ինչպես նաև կազմակերպել ներքին և ծովային փոխադրուﬓերը, ապահովագրությունը ու մաքսազերծումը։


 

Ողջ աշխարհում տրանսպորտային ﬕջոցի օգտագործուﬓ ունի կենսական նշանակություն։ Գնալով աճում է հենց այն մարդկանց թիվը, ովքեր հնարավորություն ունեն գնելու երկրորդական շուկայի ավտոﬔքենաներ: IAA motors-ը երկրորդական շուկայի ավտոﬔքենաները մատակարարում է աշխարհի տարբեր երկրներ․ նշված ﬔքենաների ﬔծ պահանջարկ կա, քանի որ ԱՄՆ-ում ավտոﬔքենաների վերանորոգումը չափազանց թանկ է։ Սակայն մատակարարվող երկրներում նշված ավտոﬔքենաները հնարավոր է վերանորոգել այնպես, որ սպառողը կարողանա երկար ժամանակ ապահով գործարկել այն:

IAA ավտոաճուրդի պաշտոնական ներկայացուցիչ “IAA Motors Armenia” մասնագետները, կիրառելով ոլորտում ունեցած փորձն ու գիտելիքները, մատուցում են բարձր որակի ծառայություններ՝ յուրաքանչյուր հաճախորդի նկատմամբ ցուցաբերելով անհատական մոտեցում։

team
Стоимость Авто
Аукцион
Выберите Город
Возраст
Тип Двигателя
Объем, см³
Вид Транспорта