CARMARK (IAA MOTORS-ի իրավահաջորդը) - IAA ԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ԽՈՇՈՐԱԳՈՒՅՆ ԱՎՏՈԱՃՈՒՐԴԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉԸ ՀՀ-ում

ՄԵԶ ՀԵՏ ԳՆԵԼԸ ՇԱՀԱՎԵՏ Է ԵՎ ԱՊԱՀՈՎ

car

Ավտոﬔքենայի ընտրություն

Անհատական մոտեցում ﬔր փորձառու մասնագետների կողﬕց ﬔքենաների ընտրության , գնագոյացման հաշվարկի և այլ ծախսերի վերաբերյալ:

car

Դեպոզիտի վճարում

Նախատեսված աճուրդի գնի 15%-ի չափով, բայց ոչ պակաս քան 500.000 դրամ։ Դեպոզիտը ենթակա է վերադաձի ﬕնչև ﬔքենայի գնելը։

car

Մեքենայի պատմություն

Նախքան աճուրդին մասնակցելը, Ձեր անհատական մենեջերը կստուգի նախընտրած ավտոմեքենայի պատմությունը (autocheck, carfax)

car

Աճուրդի մասնակցություն

Աճուրդին մասնակցել կարող եք՝ ինչպես ներկա գտնվելով մեր գրասենյակում, այնպես էլ ցանկացած այլ վայրից՝ օնլայն հետևելով լայֆ աճուրդին և գնել մեքենան Ձեր նախատեսած գումարով

car

Պայմանագրի կնքում

Պայմանագրում ամրագրվում է մեքենայի վերջնական արժեքը ՀՀ-ում, վճարման 3 փուլերը, կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները:

car

Ցամաքային Տեղափոխություն

Մեքենան աճուրդից տեղափոխվում է համապատասխան նավահանգիստ, հասնելուն պես տրամադրվում են ավտոﬔքենայի հավելյալ լուսանկարներ:

car

Ապահովագրություն

Նավահանգստի նկարների հիման վրա կատարվում է տեղափոխման ապահովագրություն(A Class) տեղական առաջատար ապահովագրական ընկերությունների ﬕջոցով

car

Ծովային տեղափոխություն

Ավտոﬔքենան բեռնվում է կոնտեյների ﬔջ, որի հատուկ համարի օգնությամբ կարող եք հետևել Ձեր գույքի ողջ տեղաշարժին

car

Մաքսազերծում

Մեր մասնագետների ներկայությամբ ﬔքենան բեռնաթափվում է կոնտեյներից և մաքսազերծվում է ﬔր բրոքերական կազմակերպության ﬕջոցով

car

Հանձնում

Արդեն մաքսազերծված ﬔքենան հանձնվում է Ձեզ առուվաճառքի պայմանագրի հիման վրա

Մեքենայի Արժեք
Աճուրդ
Աճուրդի վայր

Տեղափոխման վճար
Շարժիչի Տեսակ
Տարիք
Շարժիչի ծավալ, սմ³
Տրանսպորտի տեսակ