Ստորև ներկայացված հաշվիչը հնարավորություն է տալիս հաշվարկել աճուրդի վճարը, ﬔքենայի տեղափոխման արժեքը, ապահովագրությունը և մաքսազերծումը՝ 2020 թվականից գործող ԵԱՏՄ սակագներին համապատասխան։

Մեքենայի Արժեք
Աճուրդ
Աճուրդի վայր
Տարիք
Շարժիչի Տեսակ
Շարժիչի ծավալ, սմ³
Տրանսպորտի տեսակ


Մեքենայի Արժեք
Աճուրդ
Աճուրդի վայր
Տարիք
Շարժիչի Տեսակ
Շարժիչի ծավալ, սմ³
Տրանսպորտի տեսակ