IAA MOTORS - IAA ԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ԽՈՇՈՐԱԳՈՒՅՆ ԱՎՏՈԱՃՈՒՐԴԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Կարեն Հովսեփյան

Տնօրեն

Գրիգոր Հարոյան

Ֆինանսական տնօրեն

Գոռ Մնացականյան

Մասնաճյուղի կառավարիչ

Տիգրան Պետրոսյան

Մաքսային Բրոկեր

Ղուկաս Համբարձումյան

Լոգիստիկայի մասնագետ

Արմեն Հովակիմյան

Վաճառքի ﬔնեջեր

Ալիկ Նալբանդյան

Վաճառքի ﬔնեջեր

Դավիթ Ասրյան

Վաճառքի ﬔնեջեր

Հարություն Հախվերդյան

Վաճառքի ﬔնեջեր

ՄԵՐ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԸ

Մեքենայի Արժեք
Աճուրդ
Աճուրդի վայր

Տեղափոխման վճար
Տարիք
Շարժիչի Տեսակ
Շարժիչի ծավալ, սմ³
Տրանսպորտի տեսակ